Elbil

Under många år så har forskare runtom i hela världen försökt att komma fram till alternativa sätt att driva våra bilar framåt. Detta då bensin och diesel som främst används idag medför stora påfrestningar för mår miljö i form utav utsläpp. Ett alternativ som kommit upp starkt på tapeten är då eldrivna bilar.

Man skulle kunna tro att elbilen är en relativt ny uppfinning, men så är inte alls fallet. Redan år 1900 lanserades den första bilen som delvis drevs utav vanlig el och det var främst dessa fordon som rullades på vägarna under början av det förra seklet. När förbränningsmotorn sedan fick sitt stora genomslag så blev detta ett mer kostnadseffektivt alternativ, vilket gjorde att elbilen hamnade i skymundan.

Idag är det allt fler biltillverkare som släpper elbilar i sitt sortiment, då efterfrågan på just detta har ökat i och med den ökade miljömedvetenheten. Att ladda en elbil är inte svårare än att ladda din mobiltelefon, då du kan göra detta från ett vanligt eluttag. Vanligast tar det ca 6-8 timmar för ett batteri att bli fulladdat och detta kan då ta dig allt mellan 15-60 mil innan det är dags att ladda på nytt. Det som man främst vill försöka förbättra med elbilen idag är att få den att laddas snabbare, samt att man ska kunna ta sig längre på en laddning. Redan idag finns det en del utvecklade lösningar på det hela, där man till exempel kan byta ut batteriet mot ett fulladdat eller snabbladda batteriet på någon timme.

Hybridbil

Ett alternativ till elbilen, som också har betydligt mindre utsläpp än en vanlig bil är hybridbilen. Här kombineras en motor driven utav el med en vanlig förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel, för att du ska kunna köra längre sträckor men ändå göra en insats för miljön. Under färden då bilen drivs av förbränningsmotorn, så laddas elmotorn upp så att denna sedan kan användas. Alltså behöver du inte ladda upp hybridbilens elmotor via en vanlig laddstolpe, utan detta sköter bilen på egen hand medans du kör.
Då det är främst inne i stan som vi människor skadas utav alla utsläpp så fungerar många hybridbilar på det sättet att du i stadsmiljö driver bilen med el, medans den i högre hastigheter på till exempel motorväg använder dig utav andra drivmedel.