Bilskrot

Ibland är det dags att säga adjö till sin bil genom en skrotning istället för en försäljning och till detta kan det finnas flera olika anledningar. Det vanligaste är att bilen är trasig eller i ett så pass dåligt skick att den inte går att laga. Ett annat kan vara att kostnaderna för att laga upp bilen skulle bli dyrare än vad bilen i sig är värd, vilket skulle göra det hela till en onödigt dyr utgift. Även bilar som varit med i allvarliga trafikolyckor kan skrotas.

Hur skrotar man en bil

Det finns idag flera auktoriserade bilskrotare i Sverige där du kan lämna in din bil. Du ska allra helst välja en bilskrot som finns i din egen kommun eller inom en 50 km radie från din egen bostadsort. Man kan även lämna in sin bil hos en fristående bilåtervinnare om man vill det. Dock kan det hos dessa kosta pengar att skrota din bil, vilket det inte gör på en auktoriserad skrot. Att skrota din bil är alltså vanligtvis helt kostnadsfritt.

Det är bra om du har med dig alla tillhörande nycklar och dylik när du lämna in bilen för skrotning. Dessutom måste du ha med dig ditt registreringsbevis, samt legitimation som intygar att det är du som är bilens ägare. Man kan även låta någon annan lämna in fordonet åt en, men då krävs en fullmakt som säger att personen har tillåtelse från dig att göra detta.

När du har skrotat din bil får du ett mottagningsbevis, som är ett slags kvitto på att skroten tagit emot din bil. Detta papper ska sedan du eller skroten skicka in till Transportstyrelsen tillsammans med det påskrivna registreringsbeviset, så att dessa vet att du inte längre står som ägare för fordonet. Den nya ägaren för fordonet blir i sin tur skrotfirman, som även ser till att fordonet blir avregistrerat ut Trafikverkets register.

Vad händer med din bil när den skrotas?
Man skulle kunna tro att bilskroten kastar din bil som den är, men så är inte fallet. På dessa platser förekommer ett mycket stort miljötänk och innan bilen skrotas så gås den noggrant igenom för att alla delar ska sorteras på rätt sätt. Till exempel plockas däck, batterier, airbags och katalysator bort för att återvinnas på rätt sätt. De delar på bilen som kan ge olika miljöförstörelser om de hamnar fel såsom olika oljor och liknande levereras i sin tur för destruktion. Kvar blir sedan inte mycket mer än själva skalet.

Försäkring och bilskatt för skrotad bil
Några saker som du kan behöva tänka på när du skrotar en bil är till exempel att den försäkring som du har haft för fordonet sägs upp. Oftast sker detta automatiskt när Trafikverket får in papperna om att bilen blivit skrotad och att du inte längre är ägare. Om du har betalat in pengar för en kommande försäkringsperiod så har du rätt att få tillbaka dessa pengar från ditt försäkringsbolag. Desamma gäller om du har betalat bilskatt för en kommande period.
Om du redan i förväg vet att du kommer att skrota bilen så kan ett tips vara att ställa av bilen innan den skrotas. Detta eftersom du när bilen är avställd inte behöver betala någon försäkring eller bilskatt. På så sätt behöver du inte göra några utbetalningar av pengar i onödan.