Bilförsäkring

Precis som du kan försäkra ditt hem och andra tillgångar så finns möjligheten att försäkra din bil. En bilförsäkring kan vara till stor hjälp om du till exempel hamnar i en bilolycka eller av någon annan anledning får kostsamma skador på ditt fordon. Är din bil försäkrad så behöver du själv inte lägga ut pengar för hela skadeåtgärden, utan endast en självrisk.

Olika typ er av bilförsäkringar

Bilförsäkringar finns av tre olika slag, är du själv kan välja vilken eller vilka som du vill använda för ditt fordon.

Trafikförsäkring
Att ha en trafikförsäkring på sitt fordon är i Sverige obligatoriskt enligt trafikskadelagen. Försäkringen ska tecknas av samma person som står som ägare för fordonet och ska göras så fort man står skriven som det, till exempel efter ett bilköp. Försäkringen skyddar människor samt andra bilar och föremål som kan bil skadade vid en olycka där din bil varit inblandad. Dock täcks inte skadorna på ditt egna fordon.
Att inte teckna en trafikförsäkring leder till att du istället får betala en trafikförsäkringsavgift, vilken i sig är betydligt dyrare än själva försäkringen. Därför är det alltid mycket mer lönsamt att teckna försäkringen så som man bör.

Halvförsäkring
En halvförsäkring är en valfri försäkring som förutom de saker som trafikförsäkringen täcker, även täcker en del skador på din egna bil. Exempel på detta är brand-, glas-, maskin-, räddnings-, rättskydds- och stöldskador.  Specifikt vilka saker som ingår i försäkringen kan skilja sig lite mellan de olika försäkringsbolagen, så kolla därför upp detta innan.

Helförsäkring
Den mest täckande försäkringen som du kan ha för din bil är en helförsäkring. Denna täcker förutom de saker som halvförsäkringen och trafikförsäkringen täcker, även skador på det egna fordonet vid olyckor där din bil är involverad.

Vilken försäkring ska man välja?
Beslutet kring vilken utav de olika försäkringarna som man ska skaffa till sin bil kan till en början vara svårt att göra.  Det hela hänger på hur mycket pengar du är villig att betala per månad, samt hur mycket du känner att din bil är värd. Har du till exempel en bil med många år på nacken kan det räcka med en trafikförsäkring, medans en ny bil bör ha halv- eller helförsäkring.

Vilket försäkringsbolag ska man välja?

Att veta vilket försäkringsbolag som passar allra bäst för just dig och ditt fordon är inte så enkelt. Därför kan det vara bra att inför ditt val gör en jämförelse, för att se vilket bolag som kan ge dig det bästa erbjudandet. Antingen kan det handla om vem som har det lägsta priset, eller vem som erbjuder mest hjälp vid en eventuell olycka. I vissa fall kan du om du har andra saker försäkrade hos samma bolag få rabatt på din försäkring, vilket kan vara värt att hålla koll på. Dessutom kan summan du betalar förändras från år till år och det är därför väl värt att inför varje nytt försäkringsår se över om det är dags att byta bolag.