Bilbarnstol

Våra barn är det mest värdefulla vi kan färdas med i våra bilar och därför är det viktigt att dessa små individer sitter säkert när de färdas fram på våra vägar. Det finns en mängd olika regler som gäller kring detta område och vi hoppas med denna artikel att reda ut dessa för dig.

Allmäna regler och rekommendationer

Det finns idag en mängd olika skyddsanordningar för våra barn och vilken man ska välja hänger ihop med barnets ålder och längd. Alla barn som är under 135 centimeter långa ska använda sig utav någon slags skyddsanordning för att minska riskerna för allvarliga skador som kan ske vid eventuella olyckor. Att barnet färdas bakåtvänt i bilen är det absolut mest säkra och fungerar fram tills att de blivit cirka fyra år. Detta är för att en bakåtvänd stol skyddar barnen mycket bättre mot allvarliga nack- och skallskador som kan komma vid hårda krockar.

Krockkudden är någonting som vanligtvis kan rädda liv vid olyckor, men i kombination med en bakåtvänd bilbarnstol kan det istället bli en livsfara. Därför får man inte placera en bakåtvänd bilbarnstol på en plats i bilen (oftast passagerarplatsen fram) där krockkudden är aktiverad. Vill du placera ditt barn fram, så se till att krockkudden är avaktiverad innan du sätter stolen på plats. En del moderna bilar har idag krockkuddar i bilens dörrar, men dessa är ingen fara för barnen.

Precis som på mycket annan säkerhetsutrustning så finns det olika märkningar och godkännanden som en stol bör uppfylla för att den ska vara säker. När du ska köpa din bilbarnstol ska du därför se till att den är E-märkt och Europagodkänd enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente.

Då en bilbarnstol är en ganska så kostsam utgift så finns det idag möjligheten att hos olika försäkringsbolag, barnsjukhus och återförsäljare hyra en stol istället för att köpa en. Detta alternativ kan fungera väldigt bra för kortare perioder, men annars rekommenderas det att man köper en helt ny stol till sitt barn. Detta är för att en stol kan ha varit med i en olycka, vilket kan ha skadat stolen på insidan och därmed utsätter ditt barn för en större skaderisk. Detsamma gäller om du köper en begagnad bilbarnstol.

Olika typer utav bilbarnstolar

Som vi redan har nämnt så finns bilbarnstolarna i en mängd olika modeller, där ditt barn kommer behöva använda flera olika under sin uppväxt. Här guidar vi dig mellan dessa och de olika regler som gäller.

Babyskydd
För de alla yngsta barnen så är det ett babyskydd som ska användas och detta kan ske från födseln fram tills att den är ungefär 9 månader, eller att huvudet sticker upp ovanför stolens kant. Babyskyddet placeras bakvänt i bilen, antingen direkt på sätet med hjälp utav det vanliga bilbältet eller i en speciell bas, där du klickar i stolen varje gång du lyfter i och ur den från bilen. Genom att använda en bas som stadigt monteras i bilen så minskar du risken att bilbarnstolen placeras fel inför en resa.

Bakåtvänd bilbarnstol
Den bakåtvända bilbarnstolen passar för barn upp till ungefär 4 års ålder och som har växt ur sitt babyskydd. Stolen placeras som man kan höra på namnet bakvänt i bilen och fäst antingen med en speciell bas eller med hjälp utav bilens vanliga bälte. Barnet som färdas i den bakåtvända bilbarnstolen sätts fast med ett bälte som sitter i själva stolen, likt det gör i ett babyskydd.

Bältesstol
När barnet har växt ur sin bakåtvända bilbarnstol så är det dags att få åka framåtvänd i en bältesstol. Rekommendationerna är att man ska använda sig utav denna stol fram tills att barnet är runt 10-12 år, eller är 135 centimeter lång. Anledningen till detta är för att man vid en längd under denna inte blir skyddad ordentligt utav ett vanligt bilbälte, då det inte kan föras rakt över kroppen från axeln till höften som det ska. Nackstödet på en bältesstol kan i många fall regleras och precis som för de andra stolarna så är stolen urväxt när huvudet hamnar ovanför detta.

Bälteskudde
Bälteskudden är en mindre modell utav bältesstolen, där man endast använder sig utav själva sittdynan utan något extra ryggstöd. Många familjer väljer med tiden att övergå till denna skyddsanordning, då den tar mindre plats och även är enklare att flytta på vid platsbehov i bilen.